fbpx

La importància de la intenció de cerca al SEO

intenció de cerca en SEO
La intenció de cerca en SEO és un dels principals factors a tenir en compte per aconseguir estar present en els primers llocs a les SERPS
Comparteix aquest post
Home » Blog » La importància de la intenció de cerca al SEO

La intenció de cerca al SEO és fonamental per aconseguir una estratègia efectiva. Comprendre la intenció darrere de cada cerca ens permet adaptar les nostres estratègies i oferir respostes rellevants.

Hi ha diferents tipus d'intenció, com la informativa, transaccional, de navegació i comercial. Per optimitzar el contingut, cal utilitzar paraules clau rellevants, crear contingut de qualitat i ajustar les pàgines a la intenció de cerca.

Google ha desenvolupat eines i algoritmes per interpretar la intenció, com les directrius per a dispositius mòbils i els tipus de cerques 'Know' i 'Do'. Millorar el posicionament implica satisfer les necessitats de lusuari i oferir respostes precises.

Continguts

Què és la intenció de cerca a SEO?

Definició de la intenció de cerca

La intenció de cerca en el context del SEO es refereix al propòsit o motiu darrere de cada consulta realitzada pels usuaris als motors de cerca. És a dir, en fer una cerca, els usuaris tenen un objectiu específic en ment, ja sigui obtenir informació, fer una compra o navegar cap a una pàgina web en particular.

Per comprendre la intenció de cerca, és fonamental analitzar les paraules clau utilitzades pels usuaris i el seu context. Això ens ajuda a interpretar el que estan buscant realment ia ajustar les nostres estratègies de contingut i SEO per satisfer les seves necessitats.

Importància de comprendre la intenció de cerca

Comprendre i adaptar-se a la intenció de cerca és vital al SEO, ja que ens permet oferir als usuaris respostes rellevants i satisfactòries a les consultes. En proporcionar contingut d'alta qualitat que s'ajusti a les vostres intencions, aconseguim millorar l'experiència de l'usuari i potenciar el nostre posicionament en els resultats de cerca de Google.

Així mateix, comprendre la intenció de cerca ens ajuda a optimitzar les nostres estratègies de contingut i paraules clau. En enfocar-nos en les necessitats específiques dels usuaris, creem contingut que respon directament a les vostres preguntes i els brinda la informació que estan buscant.

Tipus d'intenció de cerca

La intenció de cerca en SEO es pot classificar en diferents tipus, depenent del propòsit que tingui lusuari en realitzar la consulta en un motor de cerca.

A continuació, explorarem els diferents tipus d'intenció de cerca i com podem adaptar la nostra estratègia de contingut per satisfer les necessitats de l'usuari:

Intenció informativa

Aquest tipus d'intenció se centra en obtenir informació sobre un tema específic. Els usuaris que tenen una intenció informativa volen conèixer més sobre un tema en particular i busquen respostes clares i precises.

Per satisfer aquesta intenció, és important crear contingut de qualitat que proporcioni informació rellevant i completa. Utilitzar paraules clau específiques i estructurar el contingut de manera clara i concisa pot ajudar a millorar el posicionament als resultats de cerca relacionats amb aquesta intenció.

Intenció transaccional

La intenció transaccional es presenta quan l'usuari cerca fer una acció concreta, com comprar un producte o subscriure's a un servei. Aquests usuaris ja han investigat i estan preparats per fer una transacció.

Per captar aquests usuaris, és important incloure al contingut informació detallada sobre els productes o serveis que s'ofereixen, així com proporcionar opcions clares per fer la transacció.

L'optimització de paraules clau relacionades amb la intenció transaccional i la inclusió de trucades a l'acció poden ajudar a millorar la conversió i aconseguir un millor posicionament en els resultats de cerca relacionats.

Intenció de navegació

La intenció de navegació es dóna quan l'usuari cerca accedir a una pàgina web oa un recurs en particular. En aquest cas, els usuaris ja tenen una idea clara del que busquen i simplement necessiten trobar el recurs o pàgina en qüestió de manera ràpida i fàcil.

Per tal de satisfer aquesta intenció, és crucial que el contingut estigui optimitzat i sigui fàcilment accessible.

Utilitzar paraules clau específiques i oferir enllaços directes a recursos rellevants pot ajudar a millorar la visibilitat i el posicionament en els resultats de cerca relacionats.

Intenció comercial

La intenció comercial es basa en la investigació de productes o serveis abans de fer una compra. Els usuaris amb aquesta intenció busquen informació detallada sobre característiques, preus, ressenyes i comparatives de diferents opcions disponibles al mercat.

Per atraure aquests usuaris, és important crear contingut detallat i persuasiu que respongui les vostres preguntes i els ajudi a prendre una decisió informada. Utilitzar paraules clau relacionades amb la intenció comercial i proporcionar informació rellevant i fiable pot ajudar a millorar el posicionament als resultats de cerca relacionats.

Com optimitzar el contingut segons la intenció de cerca

L'optimització del contingut és fonamental per garantir que s'ajusti a la intenció de cercar els usuaris. A continuació, te'n presentem algunes estratègies clau per aconseguir-ho:

Ús de paraules clau rellevants

 • Realitza una investigació exhaustiva de paraules clau per identificar les que estan relacionades amb la intenció de cerca de la teva audiència objectiu.
 • Utilitza eines com el Planificador de Paraules Clau de Google o SEMrush per trobar paraules clau rellevants i dalt volum de cerca.
 • Integra aquestes paraules clau de manera natural en el teu contingut, incloent-les en títols, encapçalats, paràgrafs i meta etiquetes.
 • Assegureu-vos que les paraules clau triades reflecteixin amb precisió la intenció de cerca dels usuaris.

Creació de contingut de qualitat

 • Genera contingut que sigui rellevant, valuós i útil per als usuaris.
 • Proporciona informació precisa i actualitzada que respongui a les preguntes i necessitats de la teva audiència.
 • Utilitza llenguatge clar i concís per facilitar la comprensió i lectura del contingut.
 • Inclou elements visuals, com ara imatges i vídeos, per enriquir l'experiència de l'usuari.

Adequació de les pàgines a la intenció de cerca

 • Analitza detalladament la intenció de cerca darrere les paraules clau seleccionades.
 • Assegureu-vos que el contingut de les vostres pàgines coincideixi amb la intenció de l'usuari i satisfaci les vostres necessitats específiques.
 • Optimitza el disseny i estructura de les teves pàgines perquè siguin fàcils de navegar i trobar la informació rellevant.
 • Proveeix enllaços interns que guiïn els usuaris cap a més contingut relacionat dins del teu lloc web.

Recorda que l'optimització del contingut en funció de la intenció de cerca no es tracta només de paraules clau, sinó també de comprendre el que els usuaris volen trobar i oferir-vos la informació rellevant i de qualitat que estan buscant.

En implementar aquestes estratègies, milloraràs la rellevància dels teus continguts, augmentaràs la satisfacció dels usuaris i enfortiràs el posicionament de la teva pàgina web als resultats de cerca.

Eines i algorismes de Google per interpretar la intenció de cerca

Google ha desenvolupat una sèrie d'eines i algorismes per comprendre i satisfer millor la intenció de cerca dels usuaris. A continuació, es detallen algunes de les principals:

Directrius per a la cerca en dispositius mòbils

Google ha establert directrius específiques per a millorar l'experiència de cerca a dispositius mòbils. Atès que l'ús de smartphones i tablets ha augmentat considerablement, cal adaptar el contingut a aquestes pantalles ia les formes de cerca mòbil. Això implica utilitzar dissenys responsius, temps de càrrega ràpids i opcions de navegació intuïtives.

'Know' i 'Do': tipus de cerques segons l'acció de l'usuari

Google ha identificat dos tipus principals de cerques segons l'acció que l'usuari té al cap. Les cerques 'Know' es refereixen a la cerca d'informació general, com cercar dades històriques, significats de paraules o estadístiques. D'altra banda, les cerques 'Do' impliquen realitzar una acció o interactuar amb el dispositiu mòbil. Això pot incloure cercar instruccions, receptes de cuina o demanar una reserva en un restaurant.

'Device actions': cerques realitzades per control de veu

Google ha introduït les 'Device actions', que són variacions de les cerques 'Do' i es realitzen mitjançant el control de veu del dispositiu. Aquestes cerques permeten als usuaris completar accions específiques amb ordres de veu, com ara enviar un missatge, reproduir música o configurar una alarma. És important optimitzar el contingut per a aquestes cerques, utilitzant llenguatge natural i anticipant-se a les accions que els usuaris poden voler fer.

 • Les directrius per a la cerca en dispositius mòbils permeten millorar l'experiència de cerca a smartphones i tablets.
 • Les cerques 'Know' i 'Do' són dues categories principals de cerca segons la intenció de l'usuari.
 • Les cerques 'Device actions' són cerques que es realitzen per control de veu i permeten als usuaris interactuar amb el dispositiu de forma més ràpida i convenient.

Importància de respondre les preguntes freqüents dels usuaris

En el context del SEO, comprendre els dubtes i necessitats dels usuaris és essencial per optimitzar el contingut i aconseguir un millor posicionament en els resultats de cerca. La intenció de cerca implica que els usuaris estan buscant respostes a preguntes específiques, de manera que és fonamental proporcionar-los la informació adequada.

Comprendre els dubtes i les necessitats dels usuaris

Per respondre de manera efectiva a les preguntes freqüents dels usuaris, cal fer una investigació exhaustiva per identificar quines són les principals inquietuds relacionades amb la seva temàtica de cerca. Això implica analitzar les paraules clau que utilitzen els usuaris, així com estudiar les consultes més freqüents als motors de cerca.

A més, és important tenir en compte el context i la intenció darrere de cada pregunta. En comprendre les necessitats i expectatives dels usuaris, es pot adaptar el contingut per proporcionar respostes clares i rellevants.

Això no només millora lexperiència de lusuari, sinó que també ajuda a establir l'autoritat i la rellevància de la pàgina web a la temàtica específica.

Exemples de com respondre les preguntes freqüents

Hi ha diferents formes de respondre les preguntes freqüents dels usuaris i satisfer les vostres necessitats d'informació. A continuació, es presenten alguns exemples destratègies que es poden implementar:

 • Creació d'una secció de preguntes freqüents: Es pot crear una pàgina dedicada a abordar les preguntes més comunes dels usuaris. Aquesta secció ha d'estar organitzada de manera clara i accessible amb respostes concises i fàcils d'entendre.
 • Elaboració d'articles informatius: Escriure articles que tractin preguntes específiques dels usuaris de manera detallada i completa. Aquests articles han d'estar basats en una investigació exhaustiva i proporcionar informació de qualitat i valor afegit.
 • Utilització d'esquemes de dades: Implementar esquemes de dades estructurades, com els marcadors de preguntes i respostes, per destacar clarament les respostes als resultats de cerca. Això ajuda els motors de cerca a comprendre la rellevància del contingut ia presentar-lo de manera més prominent.

Com millorar el posicionament als resultats de cerca de Google

El posicionament en els resultats de cerca de Google és fonamental per assolir visibilitat i augmentar el trànsit en una pàgina web. Per aconseguir-ho, cal implementar estratègies efectives de màrqueting de continguts, optimitzar paraules clau i contingut, i prioritzar la satisfacció de lusuari.

Estratègies de màrqueting de continguts

Una estratègia de màrqueting de continguts sòlida és essencial per millorar el posicionament en els resultats de cerca. Això implica crear i publicar contingut rellevant, original i d'alta qualitat de manera regular i consistent. Aquests són alguns punts clau per tenir en compte:

 • Identificar i comprendre l'audiència objectiu: és fonamental conèixer les necessitats, els interessos i els problemes dels usuaris per crear contingut que els resulti útil i rellevant.
 • Realitzar una investigació exhaustiva de paraules clau: lús adequat de paraules clau rellevants en el contingut ajuda a que les pàgines apareguin en els resultats de cerca.
 • Crear contingut variat i atractiu: a més d'articles, és important considerar altres formats com ara vídeos, infografies o podcasts, per diversificar el contingut i captar l'atenció de diferents tipus d'usuaris.
 • Promoure el contingut en diferents canals: compartir a les xarxes socials, enviar newsletters o col·laborar amb altres llocs web poden ajudar a incrementar la visibilitat i l'abast del contingut.

Optimització de paraules clau i contingut

Loptimització de paraules clau i contingut és un aspecte fonamental del SEO. Aquí en tens algunes recomanacions per aconseguir una optimització efectiva:

 • Triar paraules clau rellevants: utilitza eines de recerca de paraules clau per identificar les més rellevants per al teu contingut i audiència.
 • Incloure paraules clau en títols, capçaleres i metadescripcions: optimitza el títol i les capçaleres amb paraules clau, i assegura't que la metadescripció sigui atractiva i contingui les paraules clau adequades.
 • Crear contingut de qualitat i rellevant: el contingut ha de ser original, informatiu i respondre a les necessitats dels usuaris.
 • Optimitzar l'estructura de la pàgina: utilitza capçaleres correctament jerarquitzades (H1, H2, H3…) per organitzar-ne el contingut i facilitar-ne la lectura.
 • Millorar la llegibilitat: utilitza paràgrafs curts, llistes i subtítols per fer que el contingut sigui més llegible i fàcil d'escanejar.

Importància de la satisfacció de lusuari

El factor clau per millorar el posicionament als resultats de cerca és la satisfacció de lusuari. Google valora cada cop més l'experiència de l'usuari i premia les pàgines que ofereixen un contingut rellevant i de qualitat. Aquí teniu algunes recomanacions per millorar la satisfacció de l'usuari:

 • Crear contingut complet i exhaustiu: ofereix informació detallada i completa que respongui a totes les preguntes i necessitats dels usuaris.
 • Facilitar la navegació i la usabilitat de la pàgina: assegura't que la pàgina sigui fàcil de navegar i que l'estructura del lloc faciliti la cerca d'informació.
 • Optimitzar la velocitat de càrrega: una pàgina ràpida i eficient millora lexperiència de lusuari i redueix la taxa de rebot.
 • Promoure la interacció i la participació de l'usuari: convida els usuaris a deixar comentaris, compartir contingut en xarxes socials o subscriure's a butlletins informatius per fomentar la interacció i el compromís.
 • Actualitzar el contingut regularment: mantenir el contingut actualitzat demostra que la pàgina està activa i ofereix informació rellevant i actualitzada als usuaris.
Sergio Álvarez
Sergio Álvarez
Consultor SEO Freelance | Web

Consultor SEO Freelance des del 2018. Puc ajudar-te a donar visibilitat a la teva pàgina web, generant així noves oportunitats de negoci per a la teva empresa.

El teu negoci necessita més visibilitat?
Deixa'm el teu email i parlem
Més per explorar
Vols donar un impuls al teu negoci?
Posa't en contacte amb mi i parlem-ne
impulsa el teu negoci