fbpx
Home » Posicionament SEO » Consultoria SEO

Auditoria SEO Barcelona

La Consultoria SEO és el primer pas en la creació de lestratègia SEO. Realitzaré una completa auditoria de la teva pàgina web on podrem veure en quin punt estem, quins són els punts de millora i quina estratègia és la més adequada per al teu negoci. I tu, t'animes?

consultoria SEO

Què és una auditoria SEO?

Una auditoria SEO és un procés davaluació dun lloc web, que es porta a terme per identificar quins són els seus punts forts així com aquells que tenen un marge considerable de millora, en termes doptimització per als motors de cerca. Durant una auditoria SEO, es duu a terme un anàlisi exhaustiva del lloc web, incloent el seu contingut, estructura, elements tècnics i perfil de backlinks. Aquesta anàlisi proporciona informació valuosa sobre el rendiment actual del lloc web i les mesures que es poden prendre per millorar la seva SEO.

Deixa'm explicar-t'ho més detalladament.

Quines dades analitzo com a auditor SEO?

El primer pas i fonamental és que m'expliquis tot sobre el teu sector. Ningú millor que tu sap totes les característiques i aspectes clau a tenir en compte per triomfar al teu negoci. De fet, la meva missió principal és aconseguir entendre des de dins tots els aspectes diferencials de la teva empresa, així com les teves necessitats, per poder-te donar una resposta personalitzada i amb totes les garanties d'èxit. 

Amb tota aquesta informació, establirem els objectius a perseguir perquè la nostra estratègia tingui èxit.

Anàlisi profund de lloc web

L'anàlisi del contingut, l'estructura i els elements tècnics d'un lloc web és fonamental per avaluar-ne la qualitat, l'eficàcia i l'accessibilitat. En primer lloc, es duu a terme una revisió exhaustiva del codi HTML del lloc, amb l'objectiu d'identificar possibles errors o problemes que en puguin afectar el funcionament. Aquesta revisió també permet verificar que el codi compleixi els estàndards de la web i sigui compatible amb els diferents navegadors.

A més, s'examinen els títols de les pàgines, les meta descripcions i les capçaleres, per tal davaluar la seva rellevància i adequació per al contingut del lloc. Aquests elements són importants tant per als usuaris com per als motors de cerca, ja que proporcionen informació sobre el contingut i lestructura del lloc.

Un altre aspecte a analitzar són les imatges utilitzades al lloc, incloent la seva qualitat, mida i rellevància per al contingut. És important assegurar-se que les imatges es carreguin ràpidament i no afectin negativament la velocitat del lloc, a més de verificar que s'estiguin utilitzant les etiquetes adequades per descriure'n el contingut.


Finalment, s'examinen les URL del lloc per avaluar la seva claredat i coherència, i assegurar-se que estiguin optimitzades per al SEO. Les URL han de ser fàcils d'entendre i estar estructurades de manera lògica per ajudar els usuaris a trobar la informació que cerquen.

Estudi de la teva competència

Després d'haver realitzat l'anàlisi de la pàgina web, és important fer un estudi del sector i de la competència en què es desenvolupa. Aquesta anàlisi permet conèixer el panorama general del mercat, identificar les fortaleses i debilitats de la competència, i determinar les oportunitats i amenaces que poden afectar l'exercici de la pàgina web.

A més, es realitza un profund estudi de paraules clau, que consisteix a identificar i analitzar les paraules o frases que els usuaris utilitzen per cercar informació relacionada amb el sector on es troba la pàgina web. Aquest procés és fonamental per definir lestratègia de contingut i per optimitzar el lloc web per als motors de cerca.

A partir dels resultats obtinguts al keyword research, es defineix larquitectura web més adequada per a la consecució dels objectius marcats. Això implica establir una estructura lògica i coherent que permeti a lusuari trobar la informació que està buscant de manera ràpida i senzilla, i que faciliti la navegació dins del lloc.

Larquitectura web també és important per al SEO, ja que permet establir una jerarquia de contingut que afavoreix la indexació de les pàgines per part dels motors de cerca. A més, una arquitectura adequada contribueix a la millora de lexperiència dusuari, el que es tradueix en un augment de la satisfacció dels mateixos i de les conversions.

Vull atraure més clients
Aconsegueix més visibilitat per al teu negoci

Analítica web i seguiment dobjectius

Quan s'han definit els objectius o KPIs de referència per a lestratègia de SEO, és important monitoritzar-los de manera constant per avaluar l'èxit de les accions realitzades i fer ajustaments en cas que sigui necessari. Aquestes mètriques poden variar depenent del tipus de negoci i els objectius específics que es vulguin assolir, però algunes de les més comunes inclouen el nombre de visites, el temps de permanència al lloc, la taxa de rebot, el nombre de formularis enviats, la descàrrega de documents i la visualització de vídeos.

Per dur a terme aquest monitoratge, s'utilitzen eines d'anàlisi web que permeten recopilar i analitzar les dades rellevants, com Google Analytics. Aquestes eines proporcionen informació detallada sobre el comportament dels usuaris al lloc web, el que permet avaluar el rendiment de lestratègia de SEO i realitzar ajustaments en cas de ser necessari.

Un cop recopilades les dades rellevants, s'elabora un informe mensual que resumeix la informació més important i mostra labast de les accions realitzades. Aquest informe pot incloure gràfics i taules que mostren les mètriques clau, així com recomanacions per millorar lestratègia de SEO en el futur.

Contacta'm
Omple el formulari de contacte i et respondré abans de 24 hores. O també pots trucar-me al 622 926 895
logo

Preguntes freqüents sobre l'auditoria SEO

L'auditoria SEO engloba una sèrie de comprovacions realitzades tant a la teva pàgina web com fora per conèixer la situació actual de l'estat del teu projecte tant a nivell tècnic com de posicionament.

L'auditoria SEO ens donarà la informació que necessitem per conèixer l'estat general del vostre projecte i ens donarà els punts de millora així com quin ha de ser l'enfocament de l'estratègia SEO a seguir.

És difícil establir un preu determinat. Cada pàgina web és diferent i no és el mateix auditar una web amb milers dURLs que una web petita amb molt poques URLs.

S'hi analitzen diferents aspectes relacionats amb la teva pàgina web. Des d'elements com ara títols i descripcions, fins a aspectes més tècnics com el nivell d'indexació, el perfil de backlinks o la detecció d'errors 404 entre d'altres.

La consultoria SEO és important perquè ajuda a millorar la visibilitat duna pàgina web en els motors de cerca, el que al seu torn pot augmentar el trànsit del lloc i millorar la taxa de conversió. Contractar un consultor SEO també pot ajudar a identificar problemes tècnics que poden estar afectant el rendiment del lloc.

Els resultats de la consultoria SEO poden variar depenent de diversos factors, com la complexitat del lloc web, la competència al mercat i lestratègia implementada. En general, es recomana esperar entre 3 i 6 mesos per veure resultats significatius. Tot i això, cada cas és un món i no es tracta d'una ciència exacta.

Comencem amb la teva Auditoria?